bülent inal tuba büyüküstün filmleri
Avaa navigaatio
palkkikenkä rst hinta
pulmonális embólia ekg jelei » joensuun rakennusmestarit ja insinöörit amk » yllyttää på svenska Kaupunkistrategia

naleśniki z serem przepis po angielsku Kaupunkistrategia

Jyväskylä on rohkeasti aikaansa edellä

sydänpysähdys ja kuolemansyntiä TalvikuvaKaupunginvaltuusto hyväksyi lokakuun lopussa kaupunkistrategian vuosille 2017-2021. Strategian mukaan Jyväskylä on rohkeasti aikaansa edellä. Visiona on olla kasvava ja kansainvälisesti arvostettu koulutuksen ja osaamisen kaupunki. Arvot ovat vastuullisuus, luottamus, luovuus ja avoimuus.

dünyanın en güzel kadınları ülke sıralaması Strategian neljä kärkeä ovat:
1) osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat
2) raikas ja kasvava elinvoima
3) resurssien viisas käyttö
4) liikuntapääkaupunki
Strategiakärkien toteuttamiseksi on kirjattu 23 teemaa, joiden toteuttaminen on ratkaisevaa kaupungin menestyksen kannalta. Strategiakärjet ja teemat linjaavat lähivuosien tahtotilan.

ristiäisiin sopivia kappaleita - Strategia toimii kaupungin arkijohtamisen kulmakivenä ja sen selkeät valinnat ohjaavat toimintaamme. Strategia kytkeytyy tiiviisti kaupungin talousarvioon, jossa toteutettavat toimenpiteet konkretisoidaan mitattaviksi ja seurattaviksi tavoitteiksi, kertoo kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Hyvinvointia, elinvoimaa, liikuntaa ja resurssiviisautta

ryypätään ryypätään lyrics Mitä asioita strategia lupaa asukkaille? Teemoissa linjataan muun muassa, että lasten ja nuorten mahdollisuuksia terveeseen kasvuun ja hyvään oppimiseen lisätään ja kaupunki tukee asukkaiden osallistumista ja lisää vaikuttamisen mahdollisuuksia. Asukkaiden yhdenvertaisuutta lisätään ja otetaan huomioon kulttuurinen moninaisuus. Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan koko Jyväskylässä. Myös yhteisöllisyyttä vahvistetaan, harrastustoimintaa tuetaan ja yksinäisyyttä vähennetään. Tavoitteena on myös edistää kulttuurin ja taiteen moni-ilmeisyyttä.

test lovetta kończyna górna tabela Elinvoiman vahvistamiseksi Jyväskylää vahvistetaan vetovoimaisena korkean osaamisen koulutuskaupunkina ja tutkimuksen keskuksena. Yritysten kasvua edistetään mm. kaupunkikehitysalustoilla ja kumppanuuksilla.
Uusien teknologia-, liiketoiminta- ja palveluinnovaatioiden syntymistä tuetaan ja Jyväskylän vetovoimaisuutta kansainvälisenä kulttuuri-, tapahtuma- ja matkailukaupunkina vahvistetaan. Tavoitteena on myös parantaa kaupunkikeskustan viihtyisyyttä ja elinvoimaa sekä tehdä kaupungista houkutteleva työpaikkana ja työnantajana.

ismayıllıda kirayə evlər Kuva: Jiri HalttunenLiikuntapääkaupunki on uusi strateginen kärki. Jyväskylästä on tarkoitus tehdä Pohjoismaiden vetovoimaisin liikunnan, urheilun ja terveyden osaamiskeskittymä. Elinikäiseen liikkumiseen luodaan mahdollisuuksia kehittämällä yhteistyö- ja palvelumalleja sekä asuinympäristöjen liikuntamahdollisuuksia. Tärkeää on edistää lasten ja nuorten liikuntaa päiväkodeissa, kouluissa ja vapaa-ajalla. Opiskelua ja urheilua yhdistetään kaikilla koulutusasteilla. Edellytyksiä luodaan myös liikunta- ja hyvinvointialan yritystoiminnalle.

heinrich böll foundation scholarships germany Resurssien viisas käyttö toteutuu muun muassa eheän yhdyskuntarakenteen avulla ja kannustamalla kestävään liikkumiseen. Kaupungin tavoitteena on tehdä kestäviä, eettisiä ja innovatiivisia hankintoja sekä edistää resurssiviisasta liiketoimintaa. Digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään tehokkaasti. Kaupunkitilat avataan paremmin kaupunkilaisten käyttöön. Jyväskylä pyrkii myös hiilineutraaliksi ja jätteettömäksi kaupungiksi sekä edistää kiertotaloutta ja uusiutuvaa energiaa. Käytämme luonnonvaroja harkiten ja huolehdimme luonnon monimuotoisuudesta.

Jyväskylän kaupunkistrategia

Rohkeasti aikaansa edellä - Jyväskylä

verta peräaukosta synnytyksen jälkeen Jyväskylä on kasvava ja kansainvälisesti arvostettu koulutuksen ja osaamisen kaupunki. Teemme Jyväskylästä parhaan paikan asua, oppia ja tehdä työtä.

møllergata 47b oslo Kaupunkistrategia määrittää keskeiset linjaukset tulevaisuuden tahtotilasta ja toimii kaupungin arkijohtamisen kulmakivenä.

Arvot

  • Vastuullisuus
  • Luottamus
  • Luovuus
  • Avoimuus

Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat

trzeba było zostać dresiarzem tekst Kuva: Tero Takalo-Eskola1) Lisäämme lasten ja nuorten mahdollisuuksia terveeseen kasvuun ja hyvään oppimiseen.
2) Tuemme asukkaiden osallistumista ja lisäämme vaikuttamisen mahdollisuuksia.
3) Edistämme asukkaiden yhdenvertaisuutta ja otamme huomioon kulttuurisen moninaisuuden.
4) Parannamme palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta koko Jyväskylässä.
5) Vahvistamme yhteisöllisyyttä, tuemme harrastustoimintaa ja vähennämme yksinäisyyttä.
6) Edistämme kulttuurin ja taiteen moniilmeisyyttä.

Raikas ja kasvava elinvoima

epäasiallinen kohtelu töissä 1) Vahvistamme Jyväskylää vetovoimaisena korkean osaamisen koulutuskaupunkina ja tutkimuksen keskuksena.
2) Edistämme kaupunkikehitysalustoilla ja kumppanuuksilla yritysten kasvua.
3) Tuemme uusien teknologia-, liiketoiminta- ja palveluinnovaatioiden syntymistä.
4) Vahvistamme Jyväskylän vetovoimaisuutta kansainvälisenä kulttuuri-, tapahtuma- ja matkailukaupunkina.
5) Parannamme kaupunkikeskustan viihtyisyyttä ja elinvoimaa.
6) Teemme kaupungista houkuttelevan työpaikkana ja työnantajana.

Resurssien viisas käyttö

paul cezanne en ünlü eserleri 1) Toteutamme eheää yhdyskuntarakennetta ja kannustamme kestävään liikkumiseen.
2) Teemme kestäviä, eettisiä ja innovatiivisia hankintoja sekä edistämme resurssiviisasta liiketoimintaa.
3) Hyödynnämme tehokkaasti digitalisaation mahdollisuuksia.
4) Avaamme kaupunkitilat paremmin kaupunkilaisten käyttöön.
5) Pyrimme hiilineutraaliksi ja jätteettömäksi kaupungiksi sekä edistämme kiertotaloutta ja uusiutuvaa energiaa.
6) Käytämme luonnonvaroja harkiten ja huolehdimme luonnon monimuotoisuudesta.

Liikuntapääkaupunki

oman numeron lähetys samsung s6 1) Teemme Jyväskylästä Pohjoismaiden vetovoimaisimman liikunnan, urheilun ja terveyden osaamiskeskittymän.
2) Luomme mahdollisuuksia elinikäiseen liikkumiseen kehittämällä yhteistyö- ja palvelumalleja sekä asuinympäristöjen liikuntamahdollisuuksia.
3) Edistämme lasten ja nuorten liikuntaa päiväkodeissa, kouluissa ja vapaa-ajalla.
4) Yhdistämme joustavasti opiskelun ja urheilun kaikilla koulutusasteilla.
5) Luomme edellytyksiä liikunta- ja hyvinvointialan yritystoiminnalle.

Olemme jokainen toteuttamassa strategiaa

kuka hyötyy inflaatiosta Strategia kytkeytyy tiiviisti talousarvioon, jossa toteuttavat toimenpiteet konkretisoidaan mitattaviksi ja seurattaviksi tavoitteiksi. Kaupungin keskeiset suunnitelmat, ohjelmat ja linjaukset toteuttavat strategiaa. Strategian toteutumista arvioidaan keskeisten mittarien ja indikaattoreiden avulla.

kauanko kestää matka kuuhun Uusi kaupunkistrategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 30.10.2017.

ravintola oinas vääksy ikea sultan sänky 120

pupulandia uusi poikaystävä kellertävä valkovuoto kuukautisten jälkeen

suomi ruotsi kääntäjä google Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | täysjyvä tortilla pizza | erzsébet névnapi képek
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje