kansainvälinen pankkisiirto kesto
Avaa navigaatio
varhainen puuttuminen mahdollisuus nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä

segundo de chomón teruel Hyvinvointisuunnitelma 2017-2020

tietyöt helsinki turku Kuntalain 1§ mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Tämän lisäksi valtuustolle on laadittava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet.

kultuurikatel põhja pst 27a tallinn Kaupunginvaltuusto hyväksyi hyvinvointisuunnitelman vuosille 2017–2020 kokouksessaan 11.12.2017.

mikkään ei muutu Hyvinvointikertomus ja –suunnitelma toteuttavat Jyväskylän kaupunkistrategiaa. Kaupunkistrategiassa on neljä kärkeä:
1. Raikas ja kasvava elinvoima
2. Resurssien viisas käyttö
3. Jyväskylä liikuntapääkaupunki
4. Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat.

Hyvinvointisuunnitelma on käytännön toimenpidesuunnitelma erityisesti ”Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat” strategiakärjen toteuttamiseksi.

Viisi keskeistä painopistettä hyvinvoinnin edistämiseksi Jyväskylässä

hakkerien kehittämä tietokoneohjelmisto Jyväskylän kaupungin laaja hyvinvointikertomus toteutettiin keväällä 2017. Kertomuksen laadintaan osallistui laaja joukko kaupungin toimijoita, järjestöjä, asukkaita ja muita yhteistyökumppaneita. Hyvinvointikertomuksessa nousi esiin viisi painopistettä:

kuumeeton päivä sairasloma 1. Yksinäisyyden vähentäminen
2. Polarisaation/ eriarvoistumisen loiventaminen
3. Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus
4. Osallisuus ja aktiiviset asuinalueet
5. Toiminnan vaikutusten arviointi ja mittaaminen

Hyvinvointisuunnitelma kokoaa tavoitteet ja toimenpiteet

burak kılıçkaya periscope Hyvinvointisuunnitelma on konkreettinen toimenpidesuunnitelma, jonka tarkoituksena on vaikuttaa edellä mainittuihin painopisteisiin. Suunnitelmassa on määritelty tavoitteet, toimenpiteet, mittarit/arviointi, toiminnasta vastaava taho sekä se mihin painopisteisiin toimenpide vastaa. Tavoitteiden toteuttamiseksi voi siis olla useampia toimenpiteitä ja toteuttajia.

rakotzbrücke kromlau duitsland selena filmi izle 2 bölüm Tavoitteet ja toimenpiteet on jaoteltu ikäryhmittäin:
1. Lapset, varhaisnuoret, lapsiperheet
2. Nuoret, nuoret aikuiset
3. Työikäiset
4. Ikääntyneet

heinäveden lehti mediakortti Ikäryhmien lisäksi hyvinvointisuunnitelmassa on erityisryhmiä koskevia tavoitteita ja toimenpiteitä:
5. Vammaiset
6. Maahanmuuttajat

pöytä lasi hinta Näiden lisäksi suunnitelmassa on kaikkia kaupunkilaisia koskevia tavoitteita ja toimenpiteitä:
7. Osallisuus
8. Yhdenvertaisuus
9. Turvallisuus
10. Ympäristö

he eivät tienneet mitä tekevät Vaikka hyvinvointisuunnitelmassa on erikseen erityisryhmiin kohdistuvia tavoitteita, tulee nämä ryhmät huomioida kaikissa muissakin tavoitteissa.

valtiotieteiden maisteri työllisyys Hyvinvointisuunnitelman toteutumista seurataan ja raportoidaan vuosittain.

zuzana kuglerová rytier a zbrojnoš hikoilu yöllä kilpirauhanen Lisätietoja:
Sari Välimäki, p. 014 2667739, sähköposti: itse tehtyjä sisustusjuttuja
Jyväskylän kaupungin hyvinvointikoordinaattori

voitonpäivän paraati 2015 tv Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämishankkeet | steininger loisium grüner veltliner
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje