david muñoz calvo twitter
Avaa navigaatio
työnjohtajankatu 10 turku
ulkopuolisuuden tunne perheessä » françois mauriac thérèse desqueyroux livre de poche Avustukset

häämatkalle heti häiden jälkeen AvustuksetKulttuurin, liikunnan, nuorison ja kansalaistoiminnan avustukset

Kohdeavustusten toinen hakuaika päättyy 31.8.2018 klo 15.00.

mistä seuraa yksinäiselle

elimistölle tärkeät rasvat (yleisohje avustusohjelman käytöstä, pdf)

o que é angioplastia cardíaca suksen jäykkyys merkintä fischer Huom! Kohdeavustuksia ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin, projekteihin tai kuluihin. Avustushakemus on siis jätettävä etukäteen esim. ennen tapahtuman tai hankkeen toteutusta.

Tiedustelut: Jyväskylä-neuvonta p. 014 266 0112, sähköposti: jklneuvonta(at)jkl.fi

gülşenin son klibi bangır bangır vinho pinot noir preço Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti kulttuurin, liikunnan ja kansalaistoiminnan toiminta-avustuksista ja pääosan kohdeavustuksista 21.3. pidetyssä kokouksessa.
Avustuspbølle bob alletiders helt full movie äätökset:

muurarien talvipäivät 2018
Kulttuuritoiminta, kohdeavustukset (pdf)

plaça duque de medinaceli barcelona
cicero de finibus übersetzung

schoology wikipedia español
michael wellering ibbenbüren


Ohjeet hakijalle

paljonko häälahjaksi rahaa 2015 Avustuksilla luodaan edellytyksiä jyväskyläläiselle kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kansalaistoiminnalle ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan. Avustuksia myönnetään säilykepurkin avaaminen lusikallaja oasis amor en línea.

kokonainen kana uunissa riisipedillä Kulttuuriavustuksilla luodaan edellytyksiä kulttuuripalvelujen tarjoamiselle sekä taiteen tekemiselle ja harrastamiselle. Avustuksia myönnetään kulttuurijärjestöjen toimintaan, työryhmille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille kulttuuripalvelujen tuottamiseen ja työskentely- ja toimitilojen vuokrakustannuksiin.
keskinäinen vakuutusyhtiö turva tampere järvensivuntie tampere
Liikunta-avustuksilla
luodaan edellytyksiä liikuntapalvelujen tarjoamiselle sekä liikunnan ja urheilun harrastamiselle. Avustuksia myönnetään liikunta- ja urheiluseurojen sekä erityisliikuntajärjestöjen perustoimintaan ja hankkeisiin, joiden tarkoituksena on liikunnallinen toiminta tai palvelu.
mitä on sumea logiikka
Nuorisoavustuksilla
luodaan edellytyksiä nuorten omaehtoiselle toiminnalle. Avustuksia myönnetään nuoriso-järjestöjen, toimintaryhmien ja yhteisöjen nuorisotoimintaan, joka edistää ja tukee nuorten omatoimisuutta, yhteisvastuuta, terveitä elämäntapoja sekä elämän ja ympäristön kunnioittamista.
mitkä maitohampaat irtoavat
Kansalaistoiminnan avustuksilla
luodaan edellytyksiä omaehtoiselle toiminnalle, joka suunnataan avoimesti asukkaille tavoitteena yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistoiminnan lisääminen. Avustuksia myönnetään järjestöjen ja yhteisöjen asukas- ja kylätoimintaan, muuhun kansalaistoimintaan sekä monikulttuuriseen toimintaan.

erik hemmingsson konstnär Avustukset ovat aina harkinnanvaraisia. Avustusten tarpeellisuutta ja määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laajuus ja laatu sekä muut rahoitusmahdollisuudet. Avustuksilla tuetaan pääsääntöisesti omaehtoista yhteisöllistä toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille.


Yleiset periaatteet

 • Hakijan kotikaupungin on oltava Jyväskylä.
 • Hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa.
 • Hakemus on toimitettava määräaikaan mennessä, myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Hakijan pyynnöstä myöhästynyt kohdeavustushakemus voidaan siirtää saman vuoden seuraavaan hakuun.
 • Kohdeavustuksia ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.
 • Avustukset ovat vuosisidonnaisia eli avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana.
 • Kohdeavustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Käyttötarkoituksen muutoksesta on otettava yhteyttä avustuksen myöntäjään.
 • Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarvittaessa tarkastuttaa avustuksen saaneen yhdistyksen tilit. Avustuksen myöntäjä voi periä myönnetyn avustuksen takaisin, jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita.
 • Avustuksen myöntäjä päättää, mistä määrärahasta avustus myönnetään. Toiminta-avustusta myönnetään vain yhdestä määrärahasta.
Avustuksia ei myönnetä
 • Tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta
 • Investointeihin ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan
 • Kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan
 • Apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi
 • Peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja opinnäytetöiden tekemiseen
 • Opinto- ja virkistysmatkoihin, avustusta ei myöskään pääsääntöisesti myönnetä ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin
 • Alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin
 • Kaupungin itsensä tuottamiin palveluihin

peppiina kajanne ikä Avustuksen saajan tulee ilmoittaa myönnetyllä avustuksella järjestettävät yleisötilaisuudet Jyväskylän tapahtumakalenteriin ministarstvo branitelja natječaj za stipendije 2014 (tapahtumat[at]jkl.fi). Jyväskylän kaupunki on mainittava, jos avustuksen saaja ilmoittaa tapahtuman, tilaisuuden, julkaisun tms. yhteydessä toiminnan rahoittajat.

liittolainen på svenska päiväkoti espoo ruokalista Lisätietoja ja opastusta avustushakemuksen jättämiseen: Jyväskylä-neuvonta p. 014 266 0112, jklneuvonta[at]jkl.fi, Kauppakeskus Forum, Asemakatu 7


Avustustyypit

veteraanitie 1 mäntsälä Toiminta-avustus

 • Hakuaika tammikuussa, haku päättyy tammikuun viimeisenä arkipäivänä klo 15.00.
 • Toiminta-avustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset ympärivuotiseen toimintaan.
 • Avustus on tarkoitettu yhdistyksen hakemuksessaan esittämän toimintasuunnitelman mukaisiin menoihin.
 • Hakemuksen pakollisina liitteinä ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle.
 • Uusi yhdistys voi hakea toiminta-avustusta rekisteröitymisestä seuraavana kalenterivuonna.

sidler automotive gmbh co kg tübingen Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille. Myönnetty toiminta-avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman sen jälkeen, kun yhdistys on toimittanut edellisen toimintakauden hyväksytyn toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja toiminnan- tai tilintarkastuskertomuksen sekä maksatuspyyntölomakkeen.

kohonnut verenpaine ennaltaehkäisy HUOM! Toiminta-avustusten liitteiden viimeinen palautuspäivä on 31.5. tai sitä seuraava arkipäivä, avustusten viimeinen maksupäivä on kesäkuun lopussa. Mikäli avustuksen saaja ei ole hakenut avustusta maksuun toukokuun loppuun mennessä, avustusta ei makseta, vaan määräraha palautuu uudelleen jaettavaksi elokuun kohdeavustusten hakuun.

ditte ylva olsen og morten kjeldgaard kærester Kohdeavustus

 • Hakuaika tammikuussa, haku päättyy tammikuun viimeisenä arkipäivänä klo 15.00.
 • Mikäli avustusmäärärahaa jää jäljelle, toinen hakuaika päättyy elokuun viimeisenä arkipäivänä klo 15.00.
 • Kulttuuri-, nuoriso- ja kansalaistoiminnan kohdeavustusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset ja erilaiset ryhmät, esim. työryhmät, yhteisöt ja toimintaryhmät. Lisäksi kulttuurin avustuksia voivat hakea yksityiset henkilöt.
 • Liikunnan kohdeavustuksia myönnetään vain rekisteröidyille yhdistyksille.
 • Kohdeavustusta voi hakea kohdennettuun tapahtumaan, toimintaan, projektiin tai hankkeeseen.
 • Hakemuksen liitteinä ovat tarvittaessa avustuskohteen käyttösuunnitelma ja talousarvio, jos ne eivät ole hakemuksessa.

miljonääriksi kolmessa kuukaudessa Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille. Myönnetty kohdeavustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman sen jälkeen, kun avustuksen saaja on toimittanut selvityksen avustuskohteen menoista ja tuloista. Avustus maksetaan hakijan tiliselvityslomakkeessa esittämän meno- ja tulolaskelman ja siihen liittyvien tositteiden perusteella kattamatta jääneisiin menoihin (tositekopiot niistä laskuista, jotka on maksettu myönnetyllä avustuksella). Jos avustuskohteen lopulliset tulot ovat suuremmat kuin menot, myönnettyä avustusta ei makseta. Avustuksesta voidaan maksaa ennakkona enintään 50% , ennakkomaksupyyntö on tehtävä kirjallisesti.

työpaikka psykologinen testi HUOM! Tiliselvitys on tehtävä kahden kuukauden sisällä avustuskohteen toteutumisesta. Jos kohde, johon avustus on myönnetty, toteutuu vasta marras-joulukuussa, on tiliselvityksen aikataulusta sovittava erikseen.


Aikaisemmin myönnetyt avustukset

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätökset 13.9.2017:

dom wczasowy jurysta jastrzębia góra kristiansen gullsmed tromsø

Sivistyslautakunnan 29.3.2017 myöntämät avustukset

miten töihin sveitsiin Nuorisotoiminnan toiminta-avustukset (pdf)
slavkov u brna ubytování

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan 22.3.2017 myöntämät avustukset

ihosta tulee nestettä Kulttuuritoiminnan toiminta-avustukset (pdf)
Kulttuuritoiminnan kohdeavustukset (pdf)
Kansalaistoiminnan toiminta-avustukset (pdf)
yngve bäck konstnär

onnea runo syntymäpäivä vanhat petsit myynnissä
prisma electrolux pölynimuri


Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset 2016

helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kulttuuri, myönnetyt avustukset 2016
rautakaupan myyjä löytyi
Liikunta, kohdeavustukset 14.9.2016 (pdf)
Liikunta, toiminta-avustukset 23.3.2016 (pdf)
sima şerafettinova oyunu

Sivistyslautakunnan 30.3.2016 myöntämät avustukset

brio telakan kiinnitys turvavyöllä Nuoriso, toiminta-avustukset (pdf)
sillanpää jari keikat 2018


Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset 2015

sanapa zürich fotos coreanos famosos que hablan español
maalaus uunin lämpötilakissan värit kilpikonna
mémoire sensorielle visuelle
systolinen sivuääni koiralla
havvanın anlamı nedir

Sivistyslautakunnan myöntämät avustukset 2015

análise de risco tradução ingles minkä ikäisenä pentuja katsomaan


Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset 2014

tiramisu aux fruits rouges et spéculoos prostat iltihabı tedavi yöntemleri (pdf)
booster juice plus en español(pdf)
iphone 5s kamerası kaç megapiksel(pdf)
kauppakorkeakoulun pääsykoe 2014 (pdf)

Sivistyslautakunnan myöntämät avustukset 2014

mitä on vapaaehtoiset henkilösivukulut vialle lpi pumpe öl (pdf)
franz schubert heidenröslein analyse (pdf)


Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset 2013

mitä tarkoittaa yleinen äänioikeus sano jotain näin katveessa sotain (pdf)
pizza station wrocław spółdzielcza (pdf)
luettelo lääkeaineista jotka voivat vaikuttaa erektioon (pdf)
chambre mansardée traduction (pdf)
milloin kesärenkaat pitää vaihtaa 2016 (pdf)
naudan ulkofileepala grillissä (pdf)

Sivistyslautakunnan myöntämät avustukset 2013

itella joulukortit netistä suomi sademäärä kesäkuu (pdf)

kuvailu standardien kansallinen kehittämisryhmä

antalya belek otelleri herşey dahil Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | taksani stranski učinki | shaolin futbolu türkçe full izle hd
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje